Nya funktioner

2023-05-15

Möjlighet för lärare att skapa lokala verktyg

Vad är nytt?
Om organisationen tillåter det så är det numera möjligt för lärare att skapa egna lokala verktyg och tilldela till sina elever.

Varför är detta bra?
Det ökar möjligheten till individuell anpassning för lärare och elever.

Vem påverkas?
Alla med tillgång till Min samling.

Liknande inlägg