Skolon
Logga in
Boka en demo
Skolon
Logga in
Boka en demo
Skolon

BeyondLuna – förbättra klassens dynamik och studiero

13 september|

Med BeyondLuna kan du snabbt och enkelt skapa förutsättningar för att förbättra gruppens harmoni både i och utanför klassrummet tillsammans med förbättrad studiero och studieresultat. Häng med så berättar vi mer!

I Skolons bibliotek hittar du nu, tillsammans med över 5000 digitala skolverktyg och läromedel, BeyondLuna. Ett verktyg som hjälper lärare att förbättra gruppdynamiken i skolan. Vi tog en pratstund och ställde frågor till Sara Arnell, lärare och även produktutvecklare på BeyondLuna, för att lära känna verktyget bättre.

Sara, för den som inte vet – hur fungerar BeyondLuna?

BeyondLuna är ett digitalt verktyg som hjälper lärare att skapa god gruppdynamik och består idag av 3 olika moduler: sociogram, självskattning och klassrumsplacering.

Med modulen sociogram behöver du aldrig mer skapa ett sociogram med papper och penna igen. Genom att samla in svaren digitalt kan du involvera dina elever på ett roligt sätt. Gör det antingen via din dator, platta, telefon eller maila ut en länk till eleverna så att de kan svara helt själva via sin enhet. Verktyget hjälper dig sedan att rita upp ett sociogram som helt enkelt ger dig en inblick och överblick i hur relationerna är inom gruppen. Det är enkelt att filtrera och synliggöra gruppens olika konstellationer, men också att identifiera vilka elever som befinner sig i utanförskap.

I modulen självskattning kan du skicka ut frågor kring elevernas uppskattning av sina förmågor och enkelt följa upp elevernas svar, både på gruppnivå och individuellt. Eftersom allt sparas digitalt kan du enkelt gå tillbaka och jämföra med tidigare skattningar för att se om åtgärderna som sätts in hjälpt. Insamlingen kombineras i fördel med insamling av sociogram.

Klassrumsplacering är en modul för sittplatsplanering. Här kan du ha alla dina placeringar för olika grupper digitalt lagrade på ett och samma ställe. Sätt upp vilka reglerna som ska gälla, exempelvis vilka elever som bör eller inte bör få sitta bredvid varandra och låt sedan vår generator optimera klassrumsplaceringen. Om inga regler behövs genereras en helt slumpmässig placering. Exportera sedan ut placeringen som en bild, antingen från elevens eller lärarens perspektiv. Perfekt när en ny grupp ska träffas, vid platsbyte eller för vikarierande lärare.

Det låter som användbara verktyg! Men vilka kan använda BeyondLuna?

Verktygen passar dig som grundskolelärare eller din kollega som jobbar med elevhälsa för att hjälpa elever med speciella behov. Frågorna till sociogram och självskattning skapas i verktygen vilket gör att användningsområdet är nästan obegränsat. Likaså designar man klassrummens utformning i ett designverktyg. Detta gör verktyget lika värdefullt för läraren som för eleverna.

Vilka möjligheter finns det med att använda ert verktyg i undervisningen?

Med BeyondLuna kan du snabbt och enkelt skapa förutsättningar för att förbättra gruppens harmoni både i och utanför klassrummet med tillhörande studiero och förbättrade studieresultat. Detta gör verktyget användbart i skolans samtliga ämnen.

Därför är BeyondLuna med i Skolon:

För att lättare kunna nå ut till användare, men även att vi sett hur vi kompletterar den befintliga verktygsfloran i Skolon på ett bra sätt. Vi tycker Skolon verkar vara en fantastisk plattform för lärare och elever. Vi är övertygade att det är nödvändigt med den här typen av samlad administration av elever och klasstrukturer och gemensam inloggningar mellan skolans alla verktyg.

Se mer av BeyondLuna:

Så testar du BeyondLuna kostnadsfritt i Skolon:

Blev du nyfiken på BeyondLuna? Alla inloggade Skolonanvändare har möjlighet att testa BeyondLuna kostnadsfritt i 30 dagar! Så här gör du:

1. Gå till BeyondLuna i Skolons bibliotek här.

2. Klicka på knappen Testa. Här kan du även välja om du vill lägga till BeyondLuna som test till dig själv, eller om du även vill dela ut det till en eller flera klasser och grupper. Som administratör kan du även dela ut verktyg till hela skolan.

3. Nu finns BeyondLuna som demoversion i Min samling tillsammans med dina övriga digitala skolverktyg och läromedel!

Köp BeyondLuna direkt i Skolon:

I Skolon kan din skola enkelt göra inköp av digitala verktyg och läromedel, med möjlighet att ge användarna tillgång till licenserna via ett par klick. Det innebär att din skola har möjlighet att göra planerade inköp och styra när en licens blir aktiv hos lärare och elever, exempelvis till en terminsstart. 

BeyondLuna finns att köpa i Skolons bibliotek. Gå direkt till BeyondLuna i Skolon här för att köpa licenser eller läs mer om hur du genomför köp i Skolons bibliotek här.

GÅ TILL BEYONDLUNA I SKOLON

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 5000 digitala verktyg!

Världskulturmuseerna – öka elevernas förståelse för det internati...

13 september|

Ta del av kulturföremål och världsutställningar digitalt genom Världkulturmuseernas verktyg i Skolon. Lär eleverna utforska Mexikos historia i VR eller prata om hållbarhetsfrågor och hållbar på ett enkelt sätt i klassrummet. Begrunda människans historiska avtryck på världen och fundera över dess framtid, möjligheter och utmaningar.  Vad kan ett museiföremål berätta? Allt har en historia!

Kunskap och utbildning från Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska och Världskulturmuseet går nu lätt att komma åt digitalt via verktyget Världskulturmuseerna i Skolons bibliotek. Vi pratade med Mattias Kästel, pedagog med fokus på digital media hos Världskulturmuseerna, för att höra hur elever och lärare kan använda deras verktyg för att ta del av vårt kulturarv.

Mattias, vad är Världskulturmuseerna och hur fungerar det i skolan?

Världskulturmuseerna består fysiskt av Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg och vi förvaltar en stor del av det internationella kulturarvet i Sverige. I våra samlingar finns föremål från hela världen och på museerna visas utställningar om alltifrån egyptiska mumier till globala samtidsfrågor. Vi har en stor pedagogisk verksamhet på våra museer, men gör även digitala lärresurser för skolor som utgörs av fristående digitalt material och som du hittar i Skolons bibliotek. Materialet är enkelt att använda för dig som lärare i din lektionsplanering och är tack vare Skolon, lätt att ge eleverna tillgång till.

Vilka kan använda era olika verktyg?

Våra verktyg kan användas direkt av eleverna, men då resurserna ofta är omfattande så kan eleverna behöva vägledning och avgränsning. För lärare finns tydliga lärarhandledningar och anvisningar på de olika sidorna. De verktyg som finns på Skolon riktar sig i första hand mot elever på högstadium och gymnasium, men används även av andra skolformer såsom folkhögskolor.

Sen har våra verktyg olika inriktning. Mexikos minnen” är tillexempel gjort för att passa målen i högstadiets historia- eller spanska undervisning. Verktyget utnyttjar de många fördelarna med det digitala mediet i sin kombination av 360-rum, ljud och storytelling. Här ska eleven leta efter minnen och därmed blir den själv aktiv i sitt lärande om Mexikos historia. 

”Human Nature skola” – är ett verktyg som berör hållbar konsumtion med ett rikt innehåll av text, bild och film samt sökbara uppgifter i många skolämnen. Även detta är anpassat till högstadiet och gymnasiet, för att prata om hållbarhetsfrågor i allmänhet och hållbar konsumtion i synnerhet.  Innehållet har sin grund i utställningen Human Nature som producerades av Världskulturmuseerna och som namnet avslöjar så är grundtesen i detta material människans förhållande till naturen. Vi behöver förstå att vi är en del av naturen och att vår konsumtion i den rika delen av världen behöver minska. Detta passar bra då du som lärare vill arbeta ämnesövergripande, men också som ett smörgåsbord för dig som lärare att plocka och inspireras av.  

Vilka möjligheter finns det med att använda verktygen i undervisningen?

Det finns olika möjligheter beroende på verktyg. Mexikos minnen låter eleverna lära sig på ett lekfullt sätt om Mexikos historia i ett virtuellt escaperoom. 

”Bygga Demokrati” är vårt verktyg som vidgar elevens förståelse kring vad demokrati är. Här kan eleven lyssna på demokratiberättelser och fördjupa sig i frågor och övningar. Det går att använda utvalda delar som passar i ett visst moment eller som en helhet under en längre period för att gå på djupet i demokratifrågor. Här finns demokratibegrepp och statistik från forskningsinstitutet V-Dem, och personliga demokratiberättelser. 

Målsättningen här är att stärka kunskapen om, och engagemanget för, demokratin. 

I vårt verktyg ”Allt har en historia” berättas världshistorien genom 12 museiföremål. Via föremålen och tillhörande kortfilmer gör vi nedslag i världshistorien från de första jordbrukande kulturerna till dagens samhälle. Begrunda människans historiska avtryck på världen och fundera över dess framtid, möjligheter och utmaningar.  
Vad kan ett museiföremål berätta? Allt har en historia! 

Genom kortfilmer berättas världens historia utifrån 12 olika globala museiföremål. Till filmerna finns sedan övningar och lärarhandledningar. 

Därför är Världskulturmuseerna med i Skolon:

Vi är stolta över våra digitala resurser och vill att de ska användas av flera. Eftersom många skolor redan hittat till Skolon känns det som en bra plats att vara på och gör våra verktyg mer lättillgängliga för både elever och lärare. 

Har ni något nytt spännande på gång eller något ni vill rekommendera?

Vi jobbar hela tiden med att utveckla fler digitala resurser för skolan. Det som ligger närmast är en resurs om antiken där våra samlingar från Medelhavet kommer att vara i fokus. För de kommuner och skolor som testar VR i undervisningen så är Mexikos Minnen en bra resurs att arbeta med och som enkelt fångar elevernas intresse.

Se mer material från Världskulturmuseerna:

Så använder du Världskulturmuseerna kostnadsfritt i Skolon:

Blev du nyfiken på Världskulturmuseerna och möjligheterna med verktyget i undervisningen? Alla inloggade Skolonanvändare har möjlighet att använda Världskulturmuseernas verktyg helt kostnadsfritt! Så här gör du:

1. Gå direkt till Världskulturmuseerna i biblioteket här.

2. Välj verktyg och klicka på knappen Lägg till. Här kan du även välja om du vill lägga till verktyget till dig själv, eller om du även vill dela ut det till en eller flera klasser och grupper. Administratörer har även möjlighet att lägga till verktyg till hela skolan.

3. Nu finns Världskulturmuseerna i Min samling tillsammans med dina övriga digitala skolverktyg och läromedel!

Om Världskulturmuseerna:

Ta del av kulturföremål och världsutställningar digitalt genom Världkulturmuseernas verktyg i Skolon. Lär eleverna utforska Mexikos historia i VR eller prata om hållbarhetsfrågor och hållbar på ett enkelt sätt i klassrummet.  

Begrunda människans historiska avtryck på världen och fundera över dess framtid, möjligheter och utmaningar.  Vad kan ett museiföremål berätta? Allt har en historia!

Här hittar du till de olika verktygen i Skolons bibliotek:

GÅ TILL VÄRLDSKULTURMUSEERNA I SKOLONS BIBLIOTEK

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet.

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet. De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld.

Book Creator – Tips för att tända igång gnistan hos elevern...

28 augusti|

Det nya läsåret är en ypperlig start att börja på ny kula och skapa en glädjefylld miljö för lärande och kunskap för sina elever. I Skolons bibliotek hittar du Book Creator som är ett enkelt men effektivt redskap som hjälper dig göra just det.

Sponsrad artikel

Ifall dina elever känner sig oengagerande är Book Creator lättanvänt och har ett stort utbud av funktioner som hjälper kreativiteten flöda hos eleverna. Oavsett om det handlar om att skapa interaktiva berättelser, vetenskapliga rapporter, digitala portföljer, forskningsjournaler eller fantasyserier – kan du komma igång direkt.

För Lärare
Återgången till skolan är alltid en hektisk period när du försöker hitta tillbaka till din rutin, möter nya elever och kollegor eller anpassar dig till en ny klassrumsmiljö. Book Creator finns här för att underlätta för dig. De har skapat mallar, lektionsidéer och resurser för att hjälpa dig komma igång med dina förberedelser inför skolstarten. De är redo att användas på en gång, vilket frigör tid och planering.

* Min skolstartsbok/mallbok – En fantastisk mall att använda ihop med dina elever. Ge de möjlighet att presentera sig själva för dig och för varandra, samtidigt som de lär sig använda Book Creator på att lustfyllt sätt.

* Lärarskapande idéer för resurser – En Book Creator-mall för att inspirera din egen kreativitet. Använd idéerna för att skapa din egna välkomstbok inför skolstarten.

För Administratörer
Ditt arbete som pågår bakom kulisserna för att driva en välfungerande skola slutar aldrig riktigt. För att underlätta dina förberedelser inför det kommande läsåret så har Book Creator skapat en verktygslåda som hjälper såväl införandet som genomförandet så smidigt som möjligt.

I verktygslådan finns fyra mallböcker med resurser:
1. The Book Creator Toolkit for Schools & District – en omfattande guide som hjälper dig att utnyttja hela potentialen som finns med Book Creator.
2. Getting Started For Admins – en guide för administratörer för att komma igång.
3. Welcome to Book Creator for Teachers – En välkomstguide till Book Creator för lärare.
4. Why use Book Creator in your classroom? – Varför du ska använda Book Creator i din undervisning.

Skaffa din verktygslåda här

Tillbaka till skolan-hubben
Oavsett om du är en ny eller erfaren användare av Book Creator, så har Book Creators Tillbaka till skolan-hubben allt du behöver för ett framgångsrikt läsår. Utforska den här.

Hur kan du använda Book Creator i ditt klassrum?

Så använder du Book Creator i Skolon:

Book Creators resurser finns i Skolons bibliotek och innebär att skolor och skolhuvudmän lätt kan få åtkomst till verktyget.

Köp dina licenser direkt i Skolons bibliotek, få dem levererade till din samling och välj när verktyget ska aktiveras för användarna.

Gå direkt till Book Creator i Skolon här eller läs mer om hur du genomför köp i Skolon här.

Om Book Creator:

Sedan 2011 har Tools for Schools engagerat sig i att samarbeta med pedagoger för att hjälpa elever att utvecklas. Utbildning håller på att förändras. Book Creator erbjuder ett enkelt sätt att tillföra kreativitet i hela läroplanen, vilket kan motiverar eleverna att bli författare och hjälper dem att utveckla färdigheter för framtiden.

Gå till Book Creator i Skolon här.

GÅ TILL BOOK CREATOR I SKOLON

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet.

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet. De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld.

Skolup och Ole

24 augusti|

Intro

Skolon samlar skolans alla digitala skolverktyg, läromedel och tjänster på ett och samma ställe och får dem att fungera smidigt och säkert tillsammans för ledning, lärare och elever. Att samla alla digitala skolverktyg gör att alla användare ser tydligt vilka verktyg som de har tillgång till och att de är enkla att starta och arbeta med.

Ett av de senaste verktygen i biblioteket är Skolup.

ChatGPT: Hej Ole! Tack för att du tar dig tid att vara med oss idag. Jag skulle vilja prata med dig om de senaste uppdateringarna kring ChatGPT i Skolup. Är du redo att svara på några frågor?

Ole Lidegran: Absolut! Jag är glad att vara här och svara på dina frågor.

ChatGPT: Perfekt! Först och främst, kan du berätta för oss om de senaste uppdateringarna och vad som är nytt med ChatGPT i Skolup?

Ole Lidegran: En av de stora förbättringarna är att vi nu alltid har den senaste versionen av ChatGPT tillgänglig i Skolup. Det innebär att vi automatiskt får tillgång till alla de senaste uppdateringarna och förbättringarna som OpenAI släpper. I Skolup kan du även känna dig trygg med att inga personuppgifter delas vidare till någon annan tjänst eller till någon tredje part.

ChatGPT: Finns det några nya funktioner eller förbättringar som du särskilt vill framhäva?

Ole Lidegran: En av uppdateringarna är möjligheten att få svar på dina frågor direkt från chatboten i Skolup utan väntetid. Istället för att vänta på svaret och därefter läsa ett långt svar i ett enda stycke, så strömmas svaret nu ut successivt på skärmen. Det innebär att användaren snabbt kan läsa svaret och minimera väntetiden.

ChatGPT: Finns det några andra nya funktioner som användaren kan dra nytta av?

Ole Lidegran: En av de nya funktionerna är möjligheten att styra svaret från ChatGPT med hjälp av tre olika knappar. Användaren kan välja att förenkla svaret om det blir för komplicerat eller sammanfatta svaret om det är för långt. Dessutom kan man avbryta svaret om man vill ställa en helt ny fråga istället.

En annan intressant förbättring är möjligheten att justera temperaturen och svårighetsgraden på texten. Genom att använda ett reglage kan användaren anpassa hur varierade svaren blir. En lägre siffra ger enklare svar medan en högre siffra ger mer komplexa ord och formuleringar.

ChatGPT: Det finns även en provgenerator i Skolup, vilken kan hjälpa lärare att skapa uppgifter till ett prov. Kan du berätta mer om detta?

Ole Lidegran: I Skolup finns det nu en promptgenerator som gör det möjligt för lärare att enkelt skapa prov på snabbast möjliga sätt. Genom att ställa in ämne, antalet frågor och ålder/årskurs för provet kan läraren bygga upp provet på ett önskat sätt.

Först och främst klistrar man in sitt underlag i generatorn, till exempel en text med all information som eleverna har pluggat på. Sedan skapas provet automatiskt utifrån de angivna instruktionerna. Detta innebär att läraren slipper skapa provet och skriva in instruktioner manuellt på egen hand.

ChatGPT: Det låter som en effektiv och tidsbesparande funktion för lärare. Finns det några andra sätt som lärarna kan dra nytta av promptgeneratorn?

Ole Lidegran: En viktig faktor för att få bra resultat är att kunna skriva och använda prompts på ett bra sätt. Genom att förstå hur prompts kan utformas och användas kan lärarna få ännu bättre resultat när de skapar prov med hjälp av generatorn.

ChatGPT: Det är bra att veta! Tack så mycket för att du delade med dig av den här informationen om uppdateringarna i Skolup, Ole!

Ole Lidegran: Tack själv! Det var ett nöje att kunna bidra till intervjun och besvara dina frågor.

Mer hjälp och support

Vårt supportcenter med mängder av hjälpartiklar är öppet dygnet runt och har du några frågor eller funderingar, så finns givetvis vårt supportteam redo för att hjälpa dig. Välkommen att ta del av alla hjälpartiklar här eller kontakta oss här! 

Gå till vårt supportcenter här

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld.

Kubo – Kodning på ett lekfullt sätt

14 juni|

Introducera begrepp som algoritmer och programmering för 4-10 åriga elever med Kubo Play, en digital programmeringsplattform som låter elever skriva algoritmer för en virtuell robot vid namn Kubo. Det ger lärare möjlighet att introducera programmering och beräknande i en virtuell miljö på både skolan och som övning i hemmet.

I Skolons bibliotek med över 5 000 olika verktyg kan du nu hitta Kubo Play. Vi pratade med Helena González Antón, product manager på Kubo, för att höra hur unga elever och lärare kan använda verktyget i sina klassrum och introducera programmering på ett roligt och interaktivt sätt.

Helena, vad är Kubo Play och hur fungerar det i skolan?

Innan vi börjar… Programmering i förskola och grundskola är faktiskt mycket enklare än du tror! Tro det eller ej, ett 5-årigt barn är redan medveten om grundläggande programmeringsbegrepp, även om de inte vet vad de specifikt heter.

I deras dagliga rutin använder de alla programmeringsbegrepp utan att ens tänka på det! Varje morgon öppnar de sina ögon, vaknar upp, kliver ur sängen och äter frukost. Genom att följa denna sekvens i en specifik ordning uppnår de uppgiften att starta dagen.

Grattis! Varje morgon använder 5-åriga barn begreppet ”algoritm” genom att ha en ordnad följd av steg för att utföra en särskild uppgift.

En algoritm är helt enkelt en instruktion som ges för att slutföra en viss uppgift och få det önskade resultatet.

I den digitala programmeringsplattformen Kubo Play designad för unga elever (4-10år+), kan eleverna använda TagTile®-brickor för att skriva en algoritm som berättar för den virtuella roboten Kubo, hur den ska utföra en viss uppgift för att nå det önskade resultatet. I Kubo Play kommer lärare kunna introducera programmering och beräknande tänkande. Allt detta sker i  en virtuell miljö i skolan och låter även eleverna öva sina nya färdigheter hemma!

Vilka fördelar finns det med att använda Kubo Play i undervisningen?

Kubo Plays fördelar för lärare:

 • Du kommer att stödja dina elevers unika behov och förmågor. Tilldela uppgifter och utmaningar som är skräddarsydda för varje elevs individuella kunskapsnivå och inlärning.
 • Dina elever kommer att få personligt anpassat lärande som säkerställer att barnen verkligen förstår varje programmeringskoncept innan de går vidare till nästa, samt att mål och milstolpar uppnås.
 • Du har fullt stöd och tillgång till våra pedagogiska resurser, inklusive läroplaner som kombineras med programmering och beräknande tänkande.
 • Du kommer att uppmuntra inkludering och innovation hos en helt ny generation av elever.

Kubo Plays fördelar för elever:

 • Du kommer att ha roligt medan du lär dig att koda.
 • Du får chansen att vara kreativ och utforska olika berättelser.
 • Du kommer att slutföra olika uppdrag och tjäna mynt.
 • Du kommer att ha en individuell inloggning för att fortsätta ditt lärande hemma.

Vem kan använda Kubo Play?

Kubo Play är lika lätt att användas av lärare, som förskole-/grundskoleelev. Med Classroom Management kan lärare hantera sin klass, tilldela specifika uppgifter baserat på elevernas färdigheter och följa deras individuella eller hela gruppens framsteg. Det ger en djupare förståelse för klassens nivå, de uppgifter som har slutförts och vilka uppgifter som har utmanat eleverna.

I klassrummet går varje elev igenom samma nivåer för diskussion i klassrummet. Kubo Play möjliggör också för elever att arbeta hemifrån i sin egen takt, bekväma miljö och vid vald tidpunkt. Detta är både en möjlighet att öka föräldrainflytande, öka tiden som ägnas åt programmering och låta elever som inte kan delta i klassen att delta hemifrån.

Hur funkar verktyget?

Genom tre olika lägen – Free Play, Practice och Story Mode – kan elever utforska funktioner, delrutiner, loopar, variabler, villkor, händelser och slumpmässiga beteenden.

I Free Play Mode presenterar lärare programmeringskoncept samtidigt som eleverna bekantar sig med TagTile®-brickorna. Practice Mode erbjuder personligt anpassade lärandeupplevelser för eleverna att stärka sina programmeringsfärdigheter i sin egen takt. Det sista läget Story Mode består av 84 nivåer som är kopplade genom en större berättelse, vilket gör att eleverna kan koppla samman programmering med berättande och mjuka värden. Plattformen erbjuder också en läroplan som är anpassad efter utbildningsstandarder för lärare att integrera programmering i sina lektioner.

Varför är Kubo Play en del av Skolon?

Kubo Play är en perfekt matchning med Skolons bibliotek. Skolon ger tillgång till ett brett utbud av digitala utbildningsverktyg som lärare kan välja mellan, och för grundskolan är verktyget definitivt ett bra val som en del av en portfölj anpassad för framtidens klassrum.

Se mer material från Kubo Play:

Så använder du Kubo Play kostnadsfritt i Skolon:

Blev du nyfiken på Kubo Play och möjligheterna med verktyget i undervisningen? Alla inloggade Skolonanvändare har möjlighet att använda Kubo Play helt kostnadsfritt i 30dagar! Så här gör du:

1. Gå till Kubo Play i Skolons bibliotek här.

2. Klicka på knappen Lägg till. Här kan du även välja om du vill lägga till Kubo Play till dig själv, eller om du även vill dela ut det till en eller flera klasser och grupper. Administratörer har även möjlighet att lägga till verktyg till hela skolan.

3. Nu finns Kubo Play i Min samling tillsammans med dina övriga digitala skolverktyg och läromedel!

Om Kubo Play:

I den digitala programmeringsplattformen Kubo Play designad för tidiga åldrar (4-10+), kan eleverna använda TagTile®-brickor för att skriva en algoritm som kommer att berätta för Kubo, den virtuella roboten, hur den ska utföra en viss uppgift för att producera det önskade resultatet.

Med Kubo Play och den standardiserade läroplanen kommer lärare att kunna introducera programmering och beräknande tänkande i en virtuell miljö i skolan och även låta eleverna öva sina nya färdigheter hemma!

Gå till Kubo Play i Skolon här.

GÅ TILL KUBO PLAY I SKOLONS BIBLIOTEK

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet.

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet. De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld.

Ännu mer digitalt lärande med Skolon Total – ger er helhets...

21 oktober|

Skolon samlar alla era digitala skolverktyg, läromedel och tjänster på ett och samma ställe och får dem att fungera smidigt och säkert tillsammans för ledning, lärare och elever. Med hjälp av Skolon Total får er skola, kommun eller koncern möjlighet att växla upp det digitala lärandet ännu en nivå, vilket ger ett helhetsgrepp på just ert digitala ekosystem.

I takt med att digitaliseringen ökar i den svenska skolan, så ökar också mängden digitala tjänster, verktyg, läromedel och system som används i det dagliga arbetet. Det innebär höga krav på säkerhet och att alla tjänster blir så enkla som möjligt att komma åt, använda och hantera.

Med hjälp av Skolon samlas skolans alla digitala verktyg och läromedel på en plats med en inloggning och med möjlighet att knyta samman lärplattform, kommunikationsplattform och andra tjänster som används i skolans värld. Det innebär att er skola får möjlighet att samla allt digitalt ni behöver och därmed även hantera användardata, licenser och PUB-avtal på ett och samma ställe.

I Skolon Total ingår ett antal påbyggnadsfunktioner som växlar upp det digitala lärandet ännu en nivå. Det gör att ni får ett ännu bättre helhetsgrepp på just ert digitala ekosystem.

6 funktioner som möjliggör ett ännu smartare och säkrare digitalt lärande för ledning, lärare och elever

Skolon Total innehåller flertalet funktioner som stärker nyttan och värdet av era digitala skolverktyg och läromedel. Här är några av funktionsnyheterna som ingår i Skolon Total:

1. Pseudonymisering av användardata

Pseudonymisering – funktionen som möjliggör att som skolhuvudman kunna leva upp till GDPR och Schrems II. Pseudonymisering är ett av alternativen i European Data Protection Boards rekommendationer och som hjälper huvudmän att säkerställa att personuppgifter inte överförs till tredje land. Detta genom att personuppgifterna stannar hos Skolon och berörd leverantör får pseudonymiserad data som inte går att härleda tillbaka till elever eller lärare.

Med hjälp av Skolon kan ni därmed använda alla era favoritleverantörer av digitala skolverktyg, oavsett var i världen datan hanteras.

2. Möjlighet att styra användning och inköp baserat på era interna GDPR-regler

Som skolhuvudman är det möjligt att, enligt era egna granskningar och risk- och sårbarhetsanalyser, godkänna vilka verktyg och leverantörer som får och kan användas av lärare och elever.

Det gör att ni får en grundlig koll på vilka verktyg som köps in, används och som det kan startas demo av i biblioteket. Därmed får ni också koll och kontroll på vilka verktyg som får ta del av data, precis som vilken data som delas till vad.

3. Datasynk och provisionering av Google WSFE / Microsoft 365

Istället för externa synkar till Google Workspace for Education, Microsoft Office365 och Microsoft Teams kan ni som skolhuvudman använda Skolons plattform för att populera tjänsterna.

Det innebär att ni får möjlighet att synka användare, grupper och klasser till och från tjänsterna med Skolon som källa. Att samla synkar från en och samma källa, d.v.s. Skolon, innebär betydligt enklare felsökning om något inte skulle fungera som tänkt och bättre datakvalitet.

4. PUB-avtalsregister, signering och säker lagring

Med en automatiskt genererad översikt över vilka leverantörer som används är det enkelt för er som skolhuvudman att följa upp att PUB-avtal finns på plats med samtliga leverantörer.

Istället för att behöva leta på olika ställen samlas all information i Skolon och ni som huvudman kan enkelt ange när ett nytt PUB-avtal är signerat.

5. Datasynk och rapportfunktion för digitala nationella prov

Den tekniska lösningen för DNP kommer av Skolverket att vara uppdelad i ett antal moduler. Skolon kommer att leverera systemstöd för autentisering, provisionering och enkel åtkomst till provtjänsten. Det betyder att er skola, kommun eller koncern kommer att kunna läsa in alla era användare, d.v.s. elever och lärare, automatiskt via Skolon. Autentisering innebär att säkra att rätt användare får tillgång till rätt prov vid de aktuella provtillfällena, d.v.s. enkel åtkomst för alla användare och för att kunna utföra prov på ett säkert sätt.

Att genomföra ett digitalt nationellt prov ska vara precis lika enkelt som att komma åt alla sina digitala verktyg i Skolon.

6. Personliga widgets ger skräddarsydd startsida

I Min Samling, där lärare och elever redan idag kommer åt alla digitala skolverktyg med ett klick, finns nu möjlighet att aktivera widgets.

Widgets är små fiffiga funktioner som kan hjälpa användare att enklare komma åt information som finns inne i verktyg, direkt och överskådligt direkt i sin samling. Det kan vara snabb information om det viktigaste eller senaste nytt från ett verktyg, exempelvis att användaren blivit tilldelad en uppgift i Google Classroom/Microsoft Teams, att se dagens matsedel eller ta del av de senaste nyheterna från Svenska Dagbladet.

Det går att bygga egna widgets, hämta information från diverse webbtjänster eller nyttja de widgets som redan finns i Skolon. Med widgets i sin samling får användarna en skräddarsydd startsida med den information ni som huvudman, från ett pedagogiskt perspektiv, anser är bäst.

Vi hjälper dig och er gärna

Vill du veta mer om Skolons funktioner eller har du frågor om plattformen, enklare digitalt lärande eller vad Skolon skulle kunna möjliggöra på er skola eller i er kommun/koncern? Kontakta oss här, så hjälper vi dig och er gärna!

KONTAKTA OSS HÄR

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 4000 digitala verktyg!

5 fakta om Skolons licenshantering – hantera ALLA era licenser fö...

9 augusti|

Hur skapar er skola, kommun eller koncern ordning bland alla era befintliga licenser för digitala verktyg och läromedel? Och hur kan ni enkelt köpa in och dela ut nya? Vi berättar allt du behöver veta om Skolons licenshantering, så att ni på egen hand får koll och kontroll på alla era licenser, oavsett leverantör.

För den som är administratör i Skolon är det möjligt att på egen hand hantera licenser för skolans, kommunens eller koncernens alla digitala skolverktyg och läromedel på ett och samma ställe, något som sparar både tid och administration.

I den här artikeln får du lära dig mer om fem grundläggande funktioner i Skolons admingränssnitt och vad du som administratör har möjlighet att göra. Givetvis väljer ni själva om ni vill använda en, två eller flera funktioner, d.v.s. vilka funktioner som passar just er och era behov.

1. Hantera alla era verktyg och licenser på ett ställe

I Skolon kan du som administratör både se och hantera alla era licenser, allt i en tydlig översikt. Du kan enkelt se vilka verktyg som finns på er skola, vilken klass, grupp eller användare som har tillgång till vilka licenser, när licenser går ut, samt om ni har licenser som ännu inte tillhör någon användare. Med ett par enkla klick kan du som administratör på egen hand fördela licenser till precis rätt klass, grupp, elev eller lärare.

Om ni har en länk till något som ni vill att användarna ska kunna nå via Skolon, så kan ni även lägga upp detta som ett eget verktyg, så kallat lokalt verktyg. Exempel på detta kan vara ert intranät, en digital skoltidning eller en genväg till er lärplattform.

2. Automatisk förnyelse av licenser med hjälp av abonnemang

I Skolons abonnemangsvy så kan du som administratör se sluttid för alla licenser som förnyas automatiskt, på både skol- och huvudmannanivå. Här ser du även vad licenserna kommer att kosta vid förnyelse, och givetvis kan du som administratör även avsluta abonnemang direkt i Skolon.

3. Köp av digitala verktyg och läromedel i Skolon Store – få tillgång till licenser direkt

Med hjälp av Skolon Store kan er skola göra inköp av digitala läromedel och skolverktyg direkt i biblioteket och det blir därmed också möjligt att vid samma tillfälle dela ut licenser för dem till precis rätt klass, grupp eller användare. Det innebär att en köpt licens kan bli ett tillgängligt verktyg i klassrummet på under 2 minuter, om så skulle behövas. Du kan också välja datum för när licenserna ska bli tillgängliga för användarna, för att exempelvis kunna ligga steget före inför terminsstart.

4. Licenspooler för automatisk tilldelning till rätt elev och klass/grupp

I Skolons licenshantering kan du hantera licenser via så kallade licenspooler. Licenser och användare placeras i en pool och lediga licenser i poolen tilldelas automatiskt till de användare som är anslutna till denna pool. Detta innebär att när nya elever tillkommer i en klass eller grupp som är kopplad till en licenspool får de automatiskt en licens om det finns lediga licenser.

5. Få hjälp av Skolons licensförfrågan med att samla in licenser

Känner du att er skola, kommun eller koncern behöver få en grundlig koll på vilka licenser för läromedel och verktyg ni faktiskt har? Eller är ni på gång med att precis börja använda Skolon? Med hjälp av Skolons licensförfrågan kan du som administratör skicka förfrågningar direkt i Skolon till alla eller utvalda leverantörer som är samarbetspartners med Skolon. Genom din förfrågan skickas en signal till respektive leverantör om att samla in de licenser som eventuellt finns hos dem och med önskan om att koppla på dessa till Skolon. På så sätt får ni koll på alla era licenser och möjlighet att samla dem på ett och samma ställe – i Skolon.

Sammanfattning om Skolons licenshantering

Med hjälp av Skolons smarta licenshantering kan er skola hantera alla era licenser för digitala verktyg och läromedel på ett och samma ställe, allt i ett par klick.

Få hjälp med att samla in alla era licenser från olika leverantörer och få dem samlade i en tydlig översikt. Automatisera tilldelningen av licenser, förnya abonnemang automatiskt, lägg till egna lokala verktyg och hitta nya verktyg i Skolon Store för enklast möjliga inköp. Allt på ett och samma ställe – i Skolon.

Mer information

Har du frågor eller funderingar kring Skolons licenshantering eller om hur er skola kan få hjälp med att hantera alla era digitala skolverktyg och läromedel?

Varmt välkommen att läsa mer eller kontakta vårt supportteam!

Kontakta Skolon Support

Gå till vårt supportcenter med hjälpartiklar

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 3000 digitala verktyg!

AR och 3D i undervisningen utan att vara ett teknikproffs –...

5 juli|

I Skolons bibliotek finns över 4000 digitala skolverktyg och läromedel för den svenska skolan. Ett av dem är Hololink, som låter lärare och elever använda AR-teknologi och 3D-modeller i undervisningen på enklast möjliga sätt, helt utan krav på förkunskaper eller tekniska färdigheter. Häng med, så berättar vi mer!

Hololink är ett kreativt digitalt verktyg som gör det möjligt för elever och lärare att förmedla och dela kunskap genom interaktiva augmented reality-upplevelser direkt i webbläsaren, oavsett om användaren har en dator, padda eller telefon.

Vi pratade med Lukas Nygaard, VD på Hololink, för att lära oss mer om verktyget. Hur kan vi nyttja AR i undervisningen, utan att behöva vara ett teknikproffs?

Lucas, hur fungerar Hololink?

Augmented Reality, eller AR, är som bekant en teknologi som gör det möjligt att visa digitalt innehåll i den verkliga världen. Det kan till exempel vara att placera en virtuell modell av en pyramid, ett hjärta eller något helt annat på bordet framför dig, så att du kan utforska 3D-modellen från alla vinklar.

Med hjälp av Hololink kan eleverna skapa multimodala AR-presentationer, där de får utöva sin kreativitet samtidigt som de förankrar det som de har läst och lärt. De kan kombinera 3D-modeller, video, ljud och bilder för att visa deras kunskaper på olika sätt och från olika vinklar, där de till fullo nyttjar kombinationen av olika sätt att kommunicera på.

I Hololinks editor kan eleverna välja precis de modeller eller videos som de vill och därefter placera dessa modeller virtuellt på en yta  i verkligheten, exempelvis på en bok, vägg eller en dörr. Eleverna kan ladda upp sina egna objekt eller välja bland våra tusentals 3D-modeller och videos, ljud och bilder, som alla är kostnadsfria att använda. Dessutom kan de arbeta med historieberättande genom att koppla ihop flera scener och låta åskådarna interagera med de virtuella objekten, genom att exempelvis klicka på dem.

När eleverna har byggt sin AR-presentation i datorn, så är det möjligt att dela presentationen med ett enkelt klick. Detta kan sedan andra användare se och ta del av direkt i sin egen webbläsare i datorn, mobiltelefonen eller surfplattan.

Vem eller vilka kan använda Hololink?

Hololink kan användas av både lärare och elever från ungefär 9 år och uppåt, där editorn ser likadan ut för båda. Eleverna kan skapa AR-presentationer för att levandegöra något de har lärt sig, förankra kunskapen i deras minne och dela med sig av sina insikter till sina klasskamrater. Lärare kan i sin tur skapa engagerande och interaktivt innehåll till läroböcker och planscher eller exempelvis göra AR-skattjakter och quizer.

Vilka möjligheter finns det med att använda Hololink och AR i klassrummet?

Eleverna har stor nytta av att presentera sina kunskaper via flera modaliteter, då de tränar både kreativitet och på att förmedla det som de har lärt sig. Det ger andra elever möjlighet att se vad deras klasskamrater har skapat och hur andra förmedlar kunskap på olika sätt.

Varje elev kan skapa AR på sin egen nivå, då Hololinks enkla editor kan användas av alla, oavsett förkunskaper. Allt från den som är van vid att arbeta med kreativa, digitala verktyg, till den som aldrig har arbetat i 3D förut.

Eleverna skapar presentationer bestående av olika scener med 3D, bilder och video. Scenerna kopplas sedan ihop via interaktioner och användarna kan exempelvis bygga:

 • En presentation av en historisk person och dennes liv och samtid.
 • En interaktiv recension av en bok, med bilder, text och video som levandegör upplevelsen.
 • Interaktiva visualiseringar av matematiska formler som underlättar förståelsen av de abstrakta begreppen.
 • Ett quiz om det ämne man studerar för att testa sig själv och sina klasskamrater på ett roligt sätt.
 • En levande tidning, som i Harry Potter.

Kort sagt gör Hololink det möjligt för eleverna att förmedla sin kunskap genom augmented reality på ett enkelt och intuitivt sätt, vilket kräver minimal förberedelser och skapar stort engagemang i undervisningen. Hololink låter helt enkelt lärare och elever bemästra AR, det nya mediet som alla talar om.

Därför är Hololink med i Skolon:

På Hololink tycker vi att alla elever ska ha möjlighet att till fullo få utbyte av att använda digitala verktyg och teknologi på ett kreativt sätt – och här är AR viktigt i det moderna, framtida samhället. Genom Skolon har alla skolor en enkel och säker tillgång till vårt verktyg. Skolon erbjuder en stabil plattform med bra support och en garanti för att elever och lärare alltid kan komma åt de verktyg och läromedel som de ska använda. Det är helt enkelt det bästa sättet för oss att erbjuda Hololink till alla svenska skolor!

Se mer av Hololink:

Så testar du Hololink kostnadsfritt i Skolon:

Blev du nyfiken på Hololink och möjligheterna med verktyget i undervisningen? Alla inloggade Skolonanvändare har möjlighet att testa Hololink kostnadsfritt i 30 dagar! Så här gör du:

1. Gå direkt till Hololink i biblioteket här.

2. Klicka på knappen Testa. Här kan du även välja om du vill lägga till Hololink som test till dig själv, eller om du även vill dela ut det till en eller flera klasser och grupper.

3. Nu finns Hololinks demoversion i “Min samling” tillsammans med dina övriga digitala skolverktyg och läromedel!

Köp Hololink direkt i Skolon Store:

I Skolon Store kan din skola göra inköp av digitala verktyg och läromedel, med möjlighet att ge användarna direkt tillgång till licenserna. Det innebär att en inköpt licens blir tillgänglig som ett verktyg hos användarna på mindre än två minuter.

Hololink finns att köpa som klass- och skollicenser i Skolon Store.

Gå direkt till Hololink i Skolon här för att köpa licenser eller läs mer om hur du genomför köp i Skolon Store här.

GÅ TILL HOLOLINK I SKOLON HÄR

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 4000 digitala verktyg!

Lär känna Landguiden – hela världen samlad i en och samma t...

10 augusti|

I Skolon finns över 3500 digitala lärresurser och verktyg för den svenska skolan och idag ska vi få lära känna Landguiden lite närmare. Landguiden är tjänsten som samlar hela världen på ett och samma ställe och som är full av mängder med information, statistik och historik.

Landguiden drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar uppdaterad information om alla världens länder, internationella organisationer och pågående konflikter. För att lära känna Landguiden lite närmare ställde vi några snabba frågor till marknadsansvariga Amelie Geijer Åstrand om vilka möjligheter som finns med tjänsten. Häng med!

Amelie, hur fungerar Landguiden?

Både texter och statistik i Landguiden uppdateras kontinuerligt av Utrikespolitiska institutets redaktörer som dagligen följer utvecklingen i världen. Det rika materialet ger dig en grund för egna analyser av utvecklingen i andra länder. I Kalendariet kan du läsa om det senaste som hänt i varje land, och följa utvecklingen bakåt i tiden. Med vårt användarvänliga statistikverktyg kan du jämföra länder, deras utveckling över tid och ta fram topplistor utifrån ett sextiotal parametrar.

Vilka kan använda och ha nytta av Landguiden?

Landguiden används av medier, företag och organisationer, men nivån och funktionerna är särskilt anpassade för skolan. Högstadie- och gymnasieelever är främsta målgrupp, men även lärare och högskolestuderande har stor nytta av tjänsten. Yngre elever använder framför allt faktarutor och sammanfattningar i början av kapitlen och gör enklare sökningar i statistikverktyget.

Vilka möjligheter finns det med tjänsten?

I dagens ständigt föränderliga värld med ett enormt informationsbrus är det värdefullt att ha tillgång till uppdaterad och tillförlitlig information om vad som händer i världen. I Landguiden sammanfattas nyhetsflödet och du får en balanserad bild utifrån flera perspektiv. Du kan jämföra fakta och titta på utvecklingen över tid för en djupare förståelse. Med sina pedagogiska verktyg är tjänsten perfekt för projektarbeten och andra fördjupningar i skolan.

Därför är Landguiden med i Skolon:

Vi vill finnas tillgängliga där våra användare finns och Skolon har många skolor och huvudmän anslutna till sig.

Mer information:

Landguiden hittar du självklart i Skolons bibliotek av över 3500 digitala skolverktyg och lärresurser. Har du frågor eller önskar hjälp med att komma igång? Varmt välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi gärna till!

KONTAKTA SKOLON SUPPORT
LÄS MER OM LANDGUIDEN I BIBLIOTEKET

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. Skolon är idag ett av Sveriges mest snabbväxande edtech-företag, tillgängligt på över 4000 skolor och med tusentals nya användare varje månad. I biblioteket finns över 3000 digitala verktyg!