Umeå kommun väljer Skolon – enklare digitalt lärande för lä...

3 oktober|

Umeå kommun väljer att förenkla det digitala lärandet med hjälp av Skolon för alla grundskolor. Det innebär att elever, lärare och ledare får möjlighet att samla alla digitala skolverktyg och läromedel på ett och samma ställe.

Skolon samlar skolors alla digitala skolverktyg och läromedel från olika leverantörer på ett och samma ställe och får dem att fungera tillsammans med övriga tjänster, såsom lärplattform, kommunikationsplattform och elevregister. För elever, lärare och ledare innebär det att de kommer åt allt digitalt de behöver med en och samma inloggning, samlat på en gemensam plats och utan tekniska hinder.

Nu blir det digitala lärandet enklare för alla kommunala grundskolor i Umeå kommun, som ingår i samarbete med Skolon. Therese Vallin, som är utvecklingsledare på Kompetenscentrum för digitalt lärande i kommunen, berättar:
– Vi har en hel del digitala verktyg och läromedel och behöver synliggöra dem för våra lärare och elever. Genom att samla dem i Skolon underlättar det för skolorna att välja, få åtkomst till och hantera alla våra digitala lärresurser. Det ger även skolorna möjlighet att få en bättre överblick över hur licenserna och verktygen faktiskt används.

Med ökad mängd av olika digitala verktyg och läromedel, så blir det också viktigt att dela erfarenheter med varandra. Therese fortsätter:
– Parallellt med införandet av Skolon ser vi också fram emot att låta lärare arbeta kollegialt med metoder för att söka och värdera digitala läromedel och verktyg, då utbudet av digitala verktyg har ökat i och med digitaliseringen. Att lärare reflekterar över valet av lärresurser både enskilt och kollegialt kan bidra positivt till utveckling av undervisningen och därmed också elevernas lärande.

Marcus Alvarsson, Sverigechef för Skolon, ser fram emot att välkomna Umeå kommun till plattformen:
– Umeå har en tydlig plan kring hur de vill arbeta med sitt digitala lärande och för att det ska fungera så bra som möjligt ända från adminhållet och ut till lärare och elever i klassrummen. Med en grundläggande struktur kring tillgänglighet, säkerhet och utvärdering av digitala verktyg har de alla förutsättningar för att lyckas, så vi ser verkligen fram emot att vara en del av Umeå kommuns digitaliseringsresa.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns idag över 4000 digitala verktyg!

3 skolhuvudmän om digitalt lärande med datasäkerhet i fokus

28 september|

Hur kan ni arbeta säkert med era digitala verktyg, läromedel och tjänster? Vilka funktioner finns som stöd för er som skolhuvudman för att få koll och kontroll på Schrems II, PUB-avtal och GDPR? Vi pratade med Nyköpings, Kristinehamns och Finspångs kommun för att få höra mer om hur de arbetar med skolans digitalisering – med datasäkerhet i fokus.

Skolon samlar skolans alla digitala skolverktyg, läromedel och tjänster på ett och samma ställe och får dem att fungera smidigt och säkert tillsammans för ledning, lärare och elever. Det innebär inte bara möjlighet att förenkla det digitala lärandet för alla användare, utan också möjlighet att på egen hand få koll och kontroll på Schrems II, PUB-avtal och inte minst efterlevnaden av GDPR.

Inspireras av hur Nyköpings, Finspångs och Kristinehamns kommun arbetar med Skolon som bas för alla sina digitala verktyg, för att uppnå ett enklare och säkrare digitalt lärande.

Nyköpings kommun behövde ett verktyg för att GDPR-säkra alla digitala lärresurser

– Det var egentligen när de nya lagarna om GDPR kom som det blev väldigt påtagligt för oss att vi inte hade någon koll. Vi blev också medvetna om att vi behövde skriva PUB-avtal med alla våra leverantörer. Eftersom lärarna själva köpt in de digitala läromedel de ville ha visste vi inte ens vilka alla leverantörerna var. Vi fick helt enkelt klart för oss att om vi ska ha koll på våra leverantörer måste vi ha något system för det, säger Conny Welén, IKT-strateg i Nyköpings kommun.

Läs hela intervjun med Conny Welén här.

Kristinehamn får bra översikt och kan leva upp till GDPR på riktigt

– Genom ett tydligt visuellt gränssnitt får vi en väldigt bra insikt i hur de personuppgifter som vi delar med både Skolon och de innehållsleverantörer som Skolon samarbetar med hanteras. Vi behöver leva upp till dataskyddsförordningen på riktigt och inte bara på pappret. Detta sammantaget är de stora anledningarna till varför vi valt att samarbeta med Skolon, säger Michael Örnstedt, enhetschef för digital utveckling i Kristinehamn.

Läs hela intervjun med Michael Örnstedt här.

Pseudonymisering säkerställer att inga känsliga personuppgifter överförs

– Pseudonymisering kommer att öppna upp för möjligheten att sluta avtal med leverantörer som idag, enligt deras PuB, inte lever upp till Schrems ll-domen. Detta innebär också att vi på egen hand kan säkerställa att det inte överförs några känsliga personuppgifter till våra leverantörer utifrån hur vi bestämmer att verktyget skall anonymisera våra personuppgifter, säger Mats Broström, IT-samordnare för Finspångs kommuns skolor.

Läs mer om Skolons pseudonymiseringsfunktion här.

6 exempel på funktioner i Skolon som möjliggör säkrare digitalt lärande:

 • 1. Få en tydlig, komplett översikt över vilken data som synkas till era verktyg och leverantörer.
 • 2. Stoppa eller radera data för en användare eller leverantör med en knapptryckning.
 • 3. Lev upp till rapporteringsskyldigheterna genom att ta ut kompletta registerutdrag med ett klick över vilken data som finns var och för vilken användare.
 • 4. Få en samlad vy över alla era PUB-avtal och säkra att PUB-avtal finns på plats med samtliga leverantörer som används. Detta är något som är möjligt för både beställare och lärare att se redan i samband med ett inköp av licenser via Skolon Store.
 • 5. Säkerställ att personuppgifter inte överförs till tredje land med hjälp av pseudonymisering.
 • 6. Känn trygghet i att Skolon enbart använder europeiska molntjänstleverantörer.

Vill du veta mer om Skolons funktioner eller har du frågor om plattformen, säkrare digitalt lärande eller vad Skolon skulle kunna möjliggöra på er skola eller i er kommun/koncern? Kontakta oss här, så hjälper vi dig och er gärna!

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 4000 digitala verktyg!

3 skolhuvudmän – så säkrar vi det likvärdiga digitala lärandet fö...

31 augusti|

Hur säkerställs likvärdig tillgång till digitala läromedel och skolverktyg, så att alla elever enkelt kommer åt det som de behöver i klassrummet? Och hur kan vi enkelt individanpassa, så att varje elevs behov kommer till sin rätt? Vi pratade med Luleå kommun, Ystads grundskolor och Mjölby kommun för att få höra mer om hur de arbetar digitalt i klassrummet med likvärdighet i fokus.

Skolon samlar skolans alla digitala skolverktyg, läromedel och tjänster på ett och samma ställe och får dem att fungera smidigt och säkert tillsammans för ledning, lärare och elever. Det innebär möjlighet att förenkla det digitala lärandet för alla användare, så även att individanpassa och säkra att alla användare har tillgång till de läromedel och verktyg som de behöver.

Inspireras av hur Luleå kommun, Ystads grundskolor och Mjölby kommun arbetar med Skolon som bas för att uppnå likvärdigt digitalt lärande genom att samla alla sina digitala verktyg på ett ställe:

Luleå har likvärdighetsfokus i sin digitala strategi

– För såväl lärare som elever är det viktigt att det finns en tydlig struktur och plattform för de många olika digitala verktygen. Ett klokt digitalt ekosystem helt enkelt! Vilken tillgång du har till de olika verktygen ska inte bestämmas av vilken skola du går i, eller arbetar för, säger Katarina Eriksson som arbetar för Luleå kommun med verksamhetsutveckling och projektledning avseende digitala frågor inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Läs hela intervjun med Katarina Eriksson här.

Ystads grundskolor tror på ökad kvalitet i undervisningen

– Även om vi idag har en digital utvecklingsplan för kommunen och även om skolorna har lokala digitala utvecklingsplaner, så kan det ibland skifta mellan lärare och mellan klassrummen i hur man jobbar digitalt. Vår förhoppning är att Skolon kommer vara ett sätt att minska ojämlikheten mellan skolor och lärare, säger Anki Demred Klinga, digital utvecklingsledare för grundskolan i Ystads kommun.

Läs hela intervjun med Anki Demred Klinga här.

Goda erfarenheter i Tranås ledde Skolon även till Mjölby

– Med Skolon får pedagoger mer tid till att vara pedagoger och elever kan koncentrera sig på sitt lärande. Ingen onödig tid behöver läggas på att leta fram rätt läromedel, administrera inlogg till olika system, eller leta efter borttappade lösenord. Jag förklarade för ledningen vilka lärdomar jag dragit från tidigare samverkan med Skolon och fick grönt ljus att införa Skolon även i Mjölby, säger Elizabeth Lindlöf, IT-strateg med pedagogisk inriktning i Mjölby kommun.

Läs hela intervjun med Elizabeth Lindlöf här.

5 exempel på funktioner i Skolon som möjliggör likvärdigt lärande:

 • En inloggning till alla skolans digitala verktyg.
 • Alla skolans digitala verktyg samlade på en plats, med en unik vy för varje användare – du ser direkt vad just du har tillgång till.
 • Åtkomst till Skolon och alla digitala verktyg oavsett om du använder dator, surfplatta eller mobil.
 • Åtkomst till Skolon och alla digitala verktyg oavsett var du befinner dig eller tid på dygnet.
 • Admingränssnitt med möjlighet att individanpassa vad som syns för vem, samt möjlighet att hitta och köpa nya digitala verktyg för rätt ändamål, behov, ämne eller årskurs.

Vill du veta mer om Skolons funktioner eller har du frågor om plattformen, användning av digitala verktyg i undervisningen eller vad Skolon skulle kunna möjliggöra på er skola eller i er kommun/koncern? Kontakta oss här, så hjälper vi dig och er gärna!

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 4000 digitala verktyg!

Digitaliseringsstrategin som prisade dem med Guldtrappan – ...

2 juni|

HALLSTAHAMMAR
Kristian Friebe arbetar som IT-samordnare för barn- och utbildningsförvaltningen i Hallstahammars kommun. Kommunen implementerade Skolon under vintern 2021 och ser redan att Skolon bidrar med enkelhet och automatisering i deras digitaliseringsarbete.

Kristian Friebe är sedan tre år tillbaka IT-samordnare i kommunen och kallar sin roll ”spindeln i nätet” när det gäller IT i skolan.

– Jag är IT-samordnare för barn- och utbildningsförvaltningen här i “Hallsta”. Jag gör mängder av saker, som man säkerligen kan känna igen ute i Sveriges skolkommuner. Jag är bland annat systemförvaltare för våra system i skolan, men är även länken mellan IT-avdelningen och våra IT-pedagoger som vi har ute i verksamheten. Jag sitter själv på kunskapen av IT, men inte det pedagogiska – för det har vi ju experter för ute i skolan. Min roll är helt enkelt att vara lite spindeln i nätet när det gäller IT.

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan

Hallstahammar var en av kommunerna som 2021 blev tilldelade den prestigefyllda kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan, vilket kommunen ser som ett kvitto på deras gedigna arbete med digitalisering.

– Motiveringen till priset var ju bland annat att vi har fått med den nationella digitaliseringsstrategin i vårt arbete och där utgångspunkten hela tiden har varit våra elever. Sedan har vi förankrat detta i arbetet med digitalisering i hela styrkedjan i kommunen. Från politik, till skolcheferna, till rektorerna, som kommer ut till IT-pedagogerna, som i sin tur kommer till pedagogerna i klassrummet. Fokus har varit att alla elever ska få lyckas och bli sitt bästa jag. Vårt motto i kommunen är just att alla ska få lyckas, och det är det vi har försökt att implementera med hjälp av digitaliseringen.

Skolon bidrar med enkelhet och automatisering

Ett av Hallstahammars strategiska beslut rörande skolans digitalisering var att köpa in och implementera Skolon. Vad var bakgrunden till beslutet och hur kopplas det ihop med kommunens digitaliseringsstrategi?

– Två ord som svarar på frågan om varför vi valde att börja använda Skolon är enkelhet och automatisering. Automatisering är något som finns med i kommunens övergripande digitaliseringsstrategi, som gäller för alla förvaltningar i kommunen. Skolon ger oss möjlighet att just automatisera: vi automatiserar processer och vi behöver inte längre skapa massvis av inloggningar till olika verktyg. Vi har numera en gemensam inloggning till allt och allt digitalt vi behöver finns nu samlat på en plats – vilket i slutändan gör det hela enkelt, avslutar Kristian.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns idag över 3000 digitala verktyg!

Så möjliggör Luleå ett likvärdigt lärande – berättar om sin...

25 mars|

LULEÅ
Luleå kommun tar skolans digitalisering på fullaste allvar. Med hjälp av Skolons plattform har samtliga digitala lärresurser samlats på en och samma plats och den likvärdiga tillgängligheten för såväl lärare som elever har förbättrats avsevärt.

Katarina Eriksson arbetar för Luleå kommun med verksamhetsutveckling och projektledning avseende digitala frågor inom barn- och utbildningsförvaltningen.

– I Luleå kommuns digitala strategi har vi tagit fasta på att alla lärare och elever ska ha en likvärdig tillgång och möjlighet till användning av digitala verktyg. Mitt arbete är att säkerställa att det fungerar även i praktiken. För fem år sedan fanns inte förutsättningarna för mig som lärare att göra rätt utifrån den digitala strategin, förklarar Katarina som är lärare i botten.

Katarina berättar att det för ett antal år sedan var oorganiserat med alla konton och inlogg som fanns till de olika digitala tjänsterna. Det var svårt att navigera och dessvärre var det också svårt att säkerställa att man förhöll sig på ett korrekt sätt till PUB-avtal och GDPR-lagstiftning. Ibland kunde det rent av vara svårt att ha en överblick över vilka tjänster som faktiskt var inköpta och fanns att tillgå för verksamheten.

– För såväl lärare som elever är det viktigt att det finns en tydlig struktur och plattform bland de många olika digitala verktygen. Ett klokt digitalt ekosystem helt enkelt! Vilken tillgång du har till de olika verktygen ska inte bestämmas av vilken skola du går i, eller arbetar för. Samtidigt ska det finnas möjlighet till självbestämmande för den enskilda läraren, varför vi tillsammans med en referensgrupp har arbetat fram ett basutbud av digitala lärresurser som finns att tillgå via Skolons plattform. Även de tjänster som inte finns anslutna till Skolon hittar elever och lärare som lokala verktyg i plattformen. Där loggar de in via Skolfederation och märker ingen större skillnad på själva inloggningen, men vi som förvaltning behöver förstås göra en extra implementering för varje tjänst som inte finns med i Skolon för både inloggning och användarprovisionering.

Lätt att vara skoladministratör med Skolon

Chanette Nilimaa är lärare vid en mellanstadieskola i Luleå där hon undervisar i SO och svenska. Hon är dessutom skoladministratör för Skolon.

– Att vara administratör för Skolon är enkelt. Skolon erbjuder en jättefin support och det finns små fina filmer att titta på som stöd. Dessutom är det enkelt att “skjuta ut” licenser till hela skolan eller till valda klasser, berättar Chanette.

På skolan där Chanette undervisar har samtliga elever en digital enhet. Årskurs 5 och 6 har Chromebooks, medan övriga har iPads.

– Med Skolons plattform finns numera allting samlat på ett och samma ställe. Det har ökat den digitala tillgängligheten och gör allting så mycket lättare i klassrummen. Tidigare hade vi konton till höger och vänster och skapade listor för att försöka hålla reda på alla konton och lösenord. Nu slipper vi det.

Konsten att få med alla på tåget

Att implementera nya system kan vara svårt. På grund av tidigare erfarenheter blir många rädda när ett nytt system ska implementeras. Tänk om det bara ger merjobb?

– Vi har varit mycket noga med att utgå från lärarnas behov vid införandet av Skolon. Och kanske viktigast av allt, vi har skapat tydliga strukturer och ett digitalt ekosystem där möjlighet till utbildning och fortbildning finns som en naturlig del. Det handlar om såväl kollegialt lärande som om lärande via vår “Digisupport-site”, förklarar Katarina.

– När man som lärare dessutom ser de vinningar som plattformen ger blir man lättflirtad. Det är en jättebra plattform för att få verktygen samlade på ett och samma ställe. Vad det kommer att underlätta för dem som inte har fått möta Skolon ännu, avslutar Chanette.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns idag över 3000 digitala verktyg!

Digitala läromedel som engagerar: ”Clio och Skolon har förändrat ...

1 februari|

THOREN FRAMTID
I Skolons bibliotek finns över 3500 digitala skolverktyg och läromedel för den svenska skolan. I utbudet finns populära Clio, som erbjuder smarta, digitala läromedel i skolans alla ämnen. En av dem som använder Clio via Skolon är läraren Caroline Almborg. Caroline ser flera fördelar med Clios läromedel och att dessutom samla dem på ett och samma ställe i Skolon. För undervisningen innebär det mer praktiskt arbete, aktiva elever, stöd i planeringen – och tid för reflektion.

Caroline Almborg jobbar som ansvarig lärare för årskurs 6 på Thoren Framtid i Falkenberg där hon tillsammans med sina kollegor använder Clio via Skolon.
”Vi är supernöjda så här långt och det fungerar jättebra. Vi har utvärderat tillsammans med eleverna och de är väldigt nöjda. De tycker att de lär sig mer och att det är roligt att arbeta med materialet eftersom arbetssätten är väldigt varierade och eleverna får diskutera, reflektera och argumentera mycket.”

Ännu mer engagerande och aktiv undervisning

”Vi hade ett annat läromedel tidigare som vi inte tyckte täckte allt. Vi kände att vi fick jaga mycket på egen hand och det tog för mycket tid. En av mina kollegor hade arbetat med Clio förut och var nöjd med det, så det var så det kom sig att vi anmälde oss för en testperiod. Efter det bestämde vi oss ganska snabbt för att vi ville använda Clio.”

Caroline upplever att hennes undervisning har blivit mer aktiv och engagerande och att eleverna jobbar mer praktiskt i klassrummet än vad de gjort tidigare:

”Eleverna upplever själva också att de måste vara mer aktiva. De måste stanna upp och reflektera över vad det egentligen är de måste kunna och vilka begrepp och vilken kunskap de behöver ha med sig för att klara nästa steg. De känner sig mer delaktiga och lär sig mer.”

Färdiga terminsplaneringar som underlättar

Planering är utan tvekan något som tar mycket av en lärares tid. Caroline och hennes kollegor har därför börjat använda de färdiga terminsplaneringarna i Clio:

”Tidigare har man ju fått sitta och plocka material och försöka få ihop det utifrån det centrala innehållet och kunskapskraven, och det har tagit jättemycket tid. Nu känner jag att jag utmanar mig själv mer. Mycket av det vi gör på lektionerna nu kanske jag hade valt bort om jag hade planerat själv. Man blir bekväm och tänker att ’det här hinner jag inte planera eller genomföra’. Men nu gör man det, och de färdiga planeringarna är helt klart en bidragande faktor till att man hinner göra alla dessa sakerna, att man själv slipper den biten. Det känns positivt.”

Snabb åtkomst till allt digitalt material

Caroline och hennes kollegor använder Clio via Skolon, vilket hon också ser som en stor fördel:

”Innan vi fick tillgång till Skolon var det digitala arbetet rörigare. Det krävdes inloggning på flera sidor för att få tillgång till det material och de läromedel jag behövde, och det var många flikar som skulle förberedas inför en skoldag. Nu krävs det bara en inloggning och sedan har jag tillgång till det digitala material jag behöver. Att använda Clio via Skolon sparar mycket tid för både mig och eleverna. Vi har Skolon som startsida på våra datorer och kommer snabbt åt det material vi behöver.”

Detta är Clio från Bonnier Education:

Clio utvecklar teknik för lärande för att få alla barn att lära mer. Sedan år 2006 har edtechföretaget skapat ett antal innovativa tjänster och differentierings-verktyg för klassrummet, samt 45 interaktiva och kompletta utbildningsportaler för grundskolan.

Clio baserar sitt arbete på erfarenheter från lärare samt den senaste kunskapen inom teknik och didaktik. I dag används Clios digitala undervisningsverktyg av fler än 750 000 elever och 80 000 lärare.

Under våren 2022 lanserar Clio 8 nya ämnen och kommer därmed att kunna erbjuda alla ämnen till mellan- och högstadiet. Håll ögonen öppna för spännande nyheter på läromedelsfronten!

Så köper du licenser av Clios läromedel i Skolon Store:

I Skolon Store kan din skola göra inköp av digitala verktyg och läromedel, för att snabbt och enkelt även dela ut licenser till precis rätt användare, klass, grupp eller skola. Givetvis finns Clios alla digitala läromedel att köpa hos oss.

Gå till Clios utbud av digitala läromedel i Skolon här för att läsa mer och köpa licenser eller läs mer om hur du genomför köp i Skolon Store här.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. Skolon är idag ett av Sveriges mest snabbväxande edtech-företag, tillgängligt på över 4000 skolor och med tusentals nya användare varje månad. I biblioteket finns över 3500 digitala verktyg!

Så får Munkfors koll och kontroll över kommunens alla digitala lä...

18 januari|

MUNKFORS
Munkfors kommun är i uppstart med att använda Skolon som samlingsplats för alla sina digitala verktyg och läromedel. Jesper Olausson, IT-pedagog och IT-tekniker, ser redan flera fördelar med Skolons plattform. Bland annat ser han stora vinster med att kommunen får en tydlig överblick över vilka digitala läromedel de använder och i vilken utsträckning. Det kommer att spara kommunen såväl tid som pengar.

Jesper Olausson är sedan cirka ett år tillbaka IT-pedagog och IT-tekniker vid Munkfors kommun.

– När jag tillträdde var det svårt att få en överblick över de digitala läromedel som fanns i organisationen. Vid ett tillfälle hade skolan fått en faktura på ett digitalt läromedel som vi inte kunde identifiera någon användning av. Kanske hade någon lärare som hade slutat på skolan använt läromedlet? Med Skolon kommer vi att komma ifrån den typen av dråpligheter, eftersom vi får en fullständig överblick över samtliga digitala läromedel och verktyg. Det kommer spara oss såväl tid som pengar och huvudbry, förklarar Jesper.

Tack vare Skolons plattform ser Jesper dessutom en förenkling för såväl lärare som elever avseende lösenordshantering.

– Jag är den personen man vänder sig till när man t.ex. har tappat bort ett lösenord till ett digitalt läromedel. Det händer titt som tätt. Alla vet hur svårt det är att hålla reda på en mängd olika inloggningsuppgifter. Är du dessutom sju år gammal är det mycket högt ställda krav. Till Skolon används single sign-on, vilket innebär att du loggar in en gång och får tillgång till samtliga digitala verktyg. Även detta kommer att spara tid, men så även gråt och tandgnisslan.

Skolon som inspiration till lärande

Jesper ser att Skolon kan ge en extra skjuts till motivationen hos såväl lärare som elever.

– Som elev kommer du att kunna hitta flera olika ingångar till ett ämne. Det blir inte statiskt på samma sätt som med en lärobok som du ska läsa i, lära in och sedan kunna upprepa. Möjligheterna till informationsinhämtning och möjligheten att se kopplingar mellan olika ämnen förenklas genom att du ser samtliga läromedel samtidigt. Vi kommer också sammanställa en lista över alla läromedel som finns i kommunen. Den listan får eleverna sedan ta del av. Upptäcker de ett läromedel som just deras lärare inte använder, men som de önskar sig, så kan de påtala det för läraren.

Lärarna kommer även att få tillgång till Skolons bibliotek, som innehåller mängder av nya digitala läromedel och skolverktyg.

– I biblioteket finns det läromedel från flera olika leverantörer som lärarna har möjlighet att testa. Jag som IT-pedagog kommer att kunna se vilka läromedel som testats. Därmed kan jag fånga upp signaler om något nytt verktyg borde köpas in till våra skolor. Jag kommer också att kunna se om vi har licenser som inte används i full utsträckning och kan då säkerställa att de faktiskt kommer till användning.

Utöver tillgång till Skolons bibliotek har lärarna, precis som eleverna, en överblick över samtliga inköpta läromedel och kan inspireras av vad kollegorna använder.

Implementering av Skolon sker i positiv anda

Ofta kan det finnas ett förändringsmotstånd vid införande av nya system.

– Med Skolon har det inte alls varit så. När jag har förklarat de olika fördelarna har jag nästan känt hur en suck av lättnad har dragit genom rummet.

Initialt var det aspekten med GDPR som fångade Jespers intresse.

– Jag var på ett webinarium gällande Skolons tjänster i våras. Genom plattformen får vi en enklare GDPR-hantering. Vi kan enkelt få ut en lista över vilka personuppgifter som delas i plattformen och med vilka. Tidigare har det funnits en osäkerhet kring om vissa verktyg kräver fler personuppgifter än vad de egentligen har rätt till. Med Skolon får vi en exakt vetskap även om detta. Elever och lärare läggs in i plattformen vid ett enda tillfälle med de uppgifter som krävs. Det blir tydligt och enkelt!

Men Jesper återkommer till att han har upptäckt betydlig fler fördelar längs resans gång.

– De tre största fördelarna? Ur mitt perspektiv, och ur kommunens perspektiv, ser vi stora fördelar med att vi får stenkoll på vilka läromedel, tjänster och verktyg som vi har och använder. Det kommer ge en bättre resursanvändning. Ur elevens perspektiv kommer det bli enklare att hitta passande läromedel, redan i de lägre åldrarna. Och ur lärarnas perspektiv får de tillgång till alla tjänster på samma plats, avslutar Jesper.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. Skolon är idag ett av Sveriges mest snabbväxande edtech-företag, tillgängligt på över 4000 skolor och med tusentals nya användare varje månad. I biblioteket finns över 3000 digitala verktyg!

Smidiga och snabba läromedelsinköp med hjälp av Skolon

15 november|

LÄRANDE
Jonna Rådegård arbetar för Lärande som är en friskolekoncern med skolor från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Lärande har inskrivet i sin digitala strategi att samtliga inköp av digitala läromedel ska gå via Skolon. Det är snabbt, smidigt och enkelt, upplever Jonna.

Jonna Rådegård är lärare i botten och har arbetat som lärare i cirka femton år.
– Idag arbetar jag som “Utvecklare Digitalitet” på huvudmannanivå för Lärande. Man kan säga att jag är bryggan mellan IT och pedagogik. Jag verkar för att den IT-pedagogiska miljön ska vara så bra som möjligt för såväl lärare som elever, förklarar Jonna.

Lärande har inskrivet i sin digitala strategi att samtliga inköp av läromedel ska gå via Skolon.
– Idag är det jag som administrerar inköpen av digitala läromedel via Skolon och säkerställer att rätt personer får rätt licens. Det går otroligt snabbt att få ut rätt licens till rätt person. Det handlar om minuter! Jag upplever att det är tack vare att vi arbetar med Skolon som smidigheten har ökat så markant. Innan behövde varje leverantör kontaktas var för sig. Det innebar hantering av separata lösenord, aktiveringskoder och mycket annat, innan man kunde komma igång med ett digitalt läromedel, förklarar Jonna.

Jonna lyfter också fram tydligheten i systemet.
– Jag kan enkelt få en överblick över den totala orderhistoriken och över aktiva licenser. Jag ser när det är dags att förnya dessa, eller avsluta en licens om så önskas. Dessutom blir fakturahanteringen enkel i bemärkelsen att det blir tydligt vilken skola som exempelvis ska betala vad.

Möjlighet att vara flera inköpare

Det går även att lägga in mer än en administratör/inköpare av läromedel via Skolon.
– Idag har vi ett smidigt internt system där berörda kan rapportera sina önskemål till mig och sedan gör jag inköp. Men vi håller på att se över detta, då det finns en smidig funktion i Skolon som tillåter att vi lägger in fler personer med inköpsrättigheter. Så vi ser just nu över vilka som kan tänkas bli lokala administratörer på skolorna.

Jonna lyfter också fram att det verkar enkelt för leverantörer att anpassa sina licenser och erbjudanden via Skolon.
– Någon gång har jag exempelvis fått en rabattkod av en leverantör och då kan jag enkelt lägga in den via Skolon. En annan fördel är att leverantörerna har möjlighet att erbjuda licenser på prov. Under covid har många erbjudit längre provtid än vanligt för sina läromedel och det gjorde att vi fick möjlighet att testa flera nya läromedel. Tack vare dessa provlicenser, så blir det enkelt att upptäcka den digitala världens möjligheter, avslutar Jonna.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld.

Skolon gör inköpsprocessen av digitala läromedel enkel

12 november|

KATRINEHOLM
Katrineholms kommun har nyttjat Skolons plattform och gjort inköp av digitala verktyg och läromedel via plattformen sedan 2019. Mattias Lindström är ekonom vid bildningsförvaltningen och han ser flera fördelar med inköpsfunktionen. Bland annat framhåller han minskad administrativ börda och att Skolon ger en smidig inköpsprocess gällande digitala verktyg och läromedel.

Mattias Lindström arbetar som ekonom vid Katrineholms kommun.
– En del i mitt uppdrag är inköps- och avtalsfrågor gentemot bildningsförvaltningen, förklarar Mattias.
2019 genomfördes en upphandling som resulterade i att Skolon numera används för inköp och åtkomst åt digitala läromedel.
– Plattformen som sådan har en mängd fördelar, varav en är möjligheten att köpa läromedel direkt via biblioteket. De flesta läromedlen som köps via biblioteket tillgängliggörs sedan via Skolons plattform och berörda användare får omedelbar tillgång till det inköpta läromedlet.
Mattias förklarar att tidigare behövdes en mängd inlogg för att komma åt olika läromedel, men när de köps via biblioteket landar licenserna direkt in i Skolons plattform, till vilken endast en inloggning krävs.
– Det ger en säkerhet och det är enkelt att koppla köpen mot plattformen, eftersom vi har synkat in alla användare till Skolon. Det är en stor vinst. Dessutom finns det ett stort utbud av digitala läromedel att tillgå via biblioteket.

Individualiserat inköp

Mattias berättar att det ser olika ut från skola till skola vem som köper in digitala läromedel.
– De läromedel som är övergripande för kommunen köper ofta jag in. Men en finess är att inköpsrättigheter med ett budgettak kan delas ut. Det innebär att man exempelvis kan ge möjlighet till en enskild lärare att själv göra inköp upp till ett maxtak. På så sätt kan man anpassa inköpen efter organisationens behov ned på individnivå.
Genom Skolon får kommunerna också en lista över alla läromedel som är aktiva.
– Det är oerhört bra att vi får en fullständig överblick över vilka licenser vi har och hur länge de löper. En del licenser kommer med en automatisk förnyelse, men vi ser hela tiden hur lång löptid en licens har och kan välja att förlänga eller avbryta licensen beroende på våra behov.
Olika läromedelsförlag erbjuder också olika typer av licenser.
– De kan erbjuda skollicenser, kommunlicenser eller enskilda licenser, samt olika löptid på licenserna. Någon gång har jag kontaktat ett läromedelsförlag på egen hand när vi har haft ett behov som inte har matchats av de erbjudna alternativen. Då har företaget kunnat lösa det snabbt. Så lika smidigt som det är för oss att köpa licenser verkar det vara för leverantörerna att anpassa alternativ efter kundernas önskemål, avslutar Mattias.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld.

Jönköpings kommun förlänger sitt samarbete med Skolon

12 oktober|

Jönköpings kommun, som sedan 2018 använder Skolons digitala plattform i sin verksamhet, förlänger nu sitt samarbete med edtech-bolaget i ytterligare fyra år. Samarbetet förenklar ett digitalt lärande för 22 000 lärare och elever i kommunens skolor.

Skolon, som tillhandahåller en plattform som samlar digitala läromedel och verktyg, har fått ett fortsatt förtroende av Jönköpings kommun som förlänger avtalet med edtech-bolaget i fyra år.

– Det känns naturligtvis hedrande och roligt att vi fått förtroende och möjlighet att samarbeta med Jönköpings kommun i ytterligare fyra år. Det är tydligt att vi delar vision om framtiden kring användande och hantering av digitala läromedel och skolverktyg. Jag ser verkligen fram emot vad vi kan och kommer att genomföra tillsammans kommande fyra år, säger Oliver Lundgren, vd på Skolon.

Skolons plattform har sedan 2018 varit del av Jönköpings kommuns digitaliseringsresa som samlingsplats för grundskolans och gymnasiets digitala tjänster. Samarbetet möjliggör ett förenklat digitalt lärande för 22 000 lärare och elever på kommunens grund- och gymnasieskolor.

– Målet var att lärare och elever med en och samma inloggning skulle kunna hantera, nå och använda alla digitala tjänster på ett och samma ställe. Detta för att förenkla det dagliga digitala arbetet och sänka trösklarna för att arbeta digitalt i klassrummen för kommunens alla lärare och elever, säger Oliver Lundgren.

Skolon är idag tillgängligt på över 4000 skolor i Sverige och Norge och i Skolons digitala bibliotek finns närmare 4000 digitala verktyg och läromedel.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. Skolon är idag ett av Sveriges mest snabbväxande edtech-företag, tillgängligt på över 4000 skolor och med tusentals nya användare varje månad. I biblioteket finns över 3500 digitala verktyg!